Public information

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft.
2013. évi gazdálkodására vonatkozó üzleti jelentése

 

Előzmények

A Mahart PassNave Kft. az összemérés elvének érvényesítése érdekében számviteli beszámolóját hagyományos struktúrának megfelelően állította össze a 2013. évre vonatkozóan is.

 

Az üzleti jelentés elsősorban olyan összehasonlító tevékenységre jellemző adatokat tartalmaz, amely az előző évet bázisévnek tekintve szemlélteti a társaság üzletviteléhez kapcsolódó jellemző információkat.

 

I. Fejezet
Elért eredmények

 

A társaság ügyvezetése a társaság évzáró taggyűlése elé a 2013. december 31-re készített eredmény kimutatásnak megfelelően 420 661 eFt adózott eredmény tartalommal rögzített beszámolót terjesztett elő. A vállalat 86 992 e Ft-tal tudta növelni nyereségét 2012. év összehasonlító időszakához viszonyítva.

 

2013-ban a vállalat nettó árbevétele 2 209 720 ezer forintot ért el, amely ezzel összességében 122 674 millió forinttal csökkent a 2012. évihez képest, és ami 5,3 %-os csökkenést jelent.

 

A következő táblázatban összehasonlíthatóak a nettó árbevételek üzletáganként (e)Ft-ban a 2012 – 2013-as évekre vonatkozóan:

 Tételek20132012VáltozásVáltozás %
Hagyományos hajók 295 959 384 625 -88 666 77%
Szárnyashajók 123 713 178 854 -55 141 69%
Kikötői szolgáltatások 1 452 388 1 302 890 149 498 111%
Mahart-Tours 246 119 330 434 -84 314 74%
Catering 60 261 104 798 -44 537 58%
Egyéb 31 280 30 748 532 102%
Összesen 2 209 720 2 332 348 -122 628 95%

 

Üzletágankénti eredmények ismertetése

Kikötői szolgáltatás:
Az üzletágak közül egyedül a kikötői szolgáltatások árbevétele nőtt az előző év azonos időszakához képest. A terület összesített bevétele 2013-ban 1 452 millió forint volt, mely a 2012. évi 1 302 millió forintos bevételhez képest 149 millió forint növekedést jelent. A kikötői szolgáltatások területén tapasztalható bevétel növekedés az üzletág összvállalati portfólión belüli súlyának növekedését is jelenti.

 

Arányait tekintve 2013-ben a kikötői tevékenységek bevétele a vállalat bevételeinek 66%- át adják, míg ez az arány 2012-ben 56%, 2011-ben 46% volt. Az árbevétel növekedésének egyik oka, hogy 2012. év folyamán, a budapesti rakpartokon, a budai oldalon az I. kerület önkormányzata lakossági panaszok miatt a Magyar Kikötők Zrt-vel nem hosszabbította meg a kikötőket működtető cég területhasználati engedélyét, és a korábban a budai oldalon parkoló nemzetközi szállodahajók egy része a Mahart - PassNave Kft. által működtetett kikötőkön vette igénybe a vállalat által kínált szolgáltatásokat.

 

A megnövekedett bevétel a terület üzemi eredményét is emelte, amely 2013-ban 921 millió forintra nőtt a 2012. évi 838 millió forintról.

 

A jövőre nézve stratégiai kérdés a budapesti partfalak használati jogának biztosítása a Mahart PassNave Kft. részére, mivel ennek a jognak a birtoklása meghatározó a társaság működésének szempontjából.

 

Személyhajózási szolgáltatás:
A menetrendi és sétahajózás vonatkozásában az ún. hagyományos- és rendezvényhajók bevételei 23%-kal csökkentek az előző évhez képest. 2013-ban 296 millió, míg 2012-ben 384 millió forint volt a terület árbevétele. Az árbevétel csökkenésével egyidejűleg az üzletág árbevételben mért súlya a vállalaton belül csökkent, azaz összességében a terület árbevételének aránya 2012. és 2013. között 16%-ról 13%-ra csökkent. Az üzletág 2013-ban 29 millió forint üzemi veszteséget ért el, ugyanakkor ez a szám 2012-ben 30 millió forint nyereség volt.

 

A szárnyashajókkal végzett szolgáltatások árbevétele 31%-kal csökkenve, 124 millió forint volt, ami 55 millió forint árbevétel csökkenést jelent egy év alatt. A terület árbevétele a teljes vállalati forgalom 6%-át adta 2013-ban, ami 2%-os csökkenést jelent 2012. évhez képest. A terület 57 millió forint üzemi veszteséget termelt 2013-ban, ami 29 millió forint veszteség növekedést jelent a 2012. évi 28 millió forint üzemi veszteséghez képest.

 

A MAHART Tours 2013-ban 246 millió forint nettó forgalmat ért el, ami 84 millió forint visszaesést jelent 2012. évhez képest, amely évben az üzletág forgalma 330 millió forint volt. 2012. év ebben a tekintetben kiugró év volt a tengeri hajóbalesetek után a hajótársaságok számos akciós ajánlattal csábították vissza utazóközönségüket. A 26%-os forgalom visszaesés negatív hatással volt a Mahart Tours eredményességére, mivel az, az előző évben kimutatott 12,8 millió forintról 2,6 millió forintra esett vissza.

 

A központi, irányítási költségek a vállalati általános költségei és az irányítási költségek 337 millió forintot tettek ki 2013-ban. Ezen költségek 34 millió forinttal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

 

A Marketing költségek 2013-ban 58%-kal 23 millió forintra csökkentek a 2012. évi 55 millió forintról. A marketing költségek megoszlása: 74% hirdetési felület, 23% nyomdai költség, 1% grafikai költségek, 2% reklámtárgyak, 0,5% egyéb költségek. Kiállítási költségek 2013-ban nem keletkeztek.

 

2014 évi tervek

Az egyre javuló makrogazdasági adatok és piaci várakozások a potenciális vevőkör szabadon elkölthető jövedelmének növekedését vetítik előre, így jó esély van a teljes piaci volumen növekedésére. Ennek tekintetében, az árbevételt a vállalat a 2013. évhez képest enyhén magasabb szinten, 2.400 millió forinton, adózás előtti eredményt 454 millió forinton tervezi. A marketing anyagi ráfordításánál a 2013. évi költségekkel azonos szinten tervezünk.

 

Beruházások

A MAHART PassNave Kft. a jelen tulajdonosi viszonyai mellett a törvényi szabályozások alapján nem tartozik a közbeszerzési kötelezettségű társaságok közé. Tervezett beruházásaink a 2014. gazdasági évben megvalósíthatók. A beruházások megvalósítása és az elszámolása nem húzódik át a 2015-ös gazdasági évre. A beruházások fedezete a cég által megtermelt eredmény egy része. Külső forrást nem veszünk igénybe a beruházások megvalósításához.

 

A beruházások egy része kis értékű beruházás, amelyeknek célja, az infrastruktúra gazdaságosabb működtetése mellett, a szolgáltatási színvonal növelése. Legfontosabb üzletágunk a kikötő üzemeltetés területén valósítjuk meg a legtöbb, szolgáltatás színvonalát növelő beruházást.

 

A kikötők informatikai rendszerének fejlesztése több részből tevődik össze. A 2013. évben egyes kikötők területén megvalósított utas tájékoztató rendszerek biztosítják a külföldi utazóközönség számára a hajókkal és kikötőkkel kapcsolatos pontos és időben azonnalinak mondható tájékoztatást. Ez a rendszer 2014. évben az összes nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötőn megvalósításra kerül. A rendszer alkalmas a hajók azonosítására, érkezési-indulási idejének megjelenítésére, és egyéb információk írásos megjelenítésére.

 

A kikötőknél elindítottuk a közműcsatlakozások kialakítását és bővítését, hogy a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni. Elkezdtük a tárgyalásokat az MVM Zrt.-vel a kikötőben veszteglő szállodahajók áramellátásának kialakításával kapcsolatosan. A 2014 évben a rendszer kialakítását és a megfelelő energiaigény megoldásának feladatát tűztük ki célul. A próbaüzemet követően, 2015. évre tervezzük a nemzetközi kikötők 80%-ának elektromos energiával történő ellátását. A beruházás következtében, igazodva a nemzetközi normákhoz, a hajók által történő káros anyag kibocsájtás, és a zavaró zajok a kikötőben történő veszteglés során megszűnnek.

 

A kikötői szolgáltatások minőségének javítása terén egy kommunális hulladékot szállító hajó beszerzését tűztük ki célul. A hajó beüzemelését követően, továbbra is tudjuk biztosítani a zárt rendszerű hulladékok kezelést. A megnövekedő hajószám alapján, a hulladék begyűjtése gazdaságosabbá válik, illetve biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajókról származó kommunális és egyéb hulladékot a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Egyeztettünk és szerződést kötöttünk az FKF-el, azokra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra, amelyeket a MAHART PassNave Kft. infrastruktúra, illetve engedély hiányában nem tud ellátni. A hajó alkalmas az összes budapesti belvárosban található kikötő és hajó hulladékának átvételére, amely tehermentesíti a rakpartokat a folyamatos és adott időszakonként közlekedő közúti szállítóeszközöktől. A működési területen, megszűnnek a konténerek és hulladékgyűjtő edények tárolása a rakpartokon.

 

A nemzetközi hajóállomáson, a rakparti adottságok miatt (lépcsős rakpart) a mozgáskorlátozottak eddigi kiszolgálását végző 2 db mozgássérült lift mellett, egy újabb 3. liftet is be kívánunk állítani a forgalomba. Ezzel elkerülhető, hogy a megnövekedett utasforgalom mindig kiszolgálható legyen, és a Nemzetközi Hajóállomás 750m-es partszakaszán a lehetőségekhez mérten a mozgássérült vendégeinknek a lehető legkevesebbet kelljen mozogniuk.

 

A Nemzetközi Hajóállomáson az ingatlan további hasznosítása érdekében, fontos értéknövelő és korszerűsítő beruházásokat elvégezni. A közműcsatlakozások jelenlegi mennyiségi keresztmetszetét növelni kell, amivel biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajók több szolgáltatást vegyenek igénybe. A hajóállomáson a BRFK-val közreműködve, a Schengeni előírásoknak megfelelő kialakításokat, az előírások változása miatt, az ingatlanban történő további beruházásokkal kell biztosítanunk. Ezek közé tartozik szerződés keretében a BRFK Vízi rendészeti őrsének elhelyezése a Nemzetközi Hajóállomáson.

 

A vidéki hajóállomások közül a nemzetközi és belföldi forgalom növekedése érdekében, és az ingatlan portfólió értékének megtartása illetve növelésének jegyében, teljes rekonstrukción esik át a Dömösi Hajóállomás épülete, és kikötői infrastruktúrája. A beruházás megvalósulását követően a kikötő alkalmas lesz a nemzetközi és belföldi menetrendszerinti hajók fogadására. A kikötő szervesen kapcsolódik a jelenlegi kormányzati elképzelésekhez és a Dömös és a környékbeli kistérséget ismételten bekapcsolja a hajózási és a vízi turizmus vonalába. Lehetőséget nyújt a kirándulók európai szintű kiszolgálására. A nemzetközi szállodahajó turizmus növekedése miatt a visegrádi hajóállomáson is infrastrukturális beruházásokat kell végeznünk. Ennek során az ingatlan és környezete megújul, illetve a hajók részére nyújtandó (hulladék, ivóvíz, logisztikai) szolgáltatások köre kibővül, ami a további bevétel növekedést eredményez a cég részre.

 

A kikötői hajózási infrastruktúra fejlesztése érdekében a kikötők számát növeljük, Budapesten, Kalocsán, Dömösön, Komáromban, Szentendrén, Leányfalun. A kikötőkben a teljes kikötői infrastruktúra, fejlesztésre kerül, amelynek legnagyobb elem a pontonok és bejáróhidak. A kikötőkben a használati céltól függően alakítjuk ki a közműveket és a fogadó területeket.

 

A hajózási üzletágban a megnövekedett igények miatt a Dömös nevezetű Moszkva típusú városnéző hajó teljes rekonstrukciója történik meg. Ennek során a normál felújítások mellett a hajó teljes belső tere (kárpitok, ülések, lámpatestek stb.), hangosítási rendszere 12 idegen nyelv lejátszására alkalmas kialakítása megtörténik. Ezenfelül a biztonságos éjszakai hajózáshoz szükséges navigációs rendszerrel, videó rendszerrel és klímával látjuk el a zárt utastereket. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy az eddigi zömében külföldi turisták által használt budapesti városnéző járatunk mellett, egy újabb hopon - hopoff jellegű városnéző hajójáratunk is a közönség részére rendelkezésre áll.

 

Az új hajó beállításának következtében 6,5%-os növekedést várunk a budapesti városnéző járatok utazóközönség számában. A minőségi kiszolgálás következtében a többi budapesti programjáraton is növekedéssel számolunk.

 

Környezetvédelem

A Mahart-PassNave Kft. tulajdonában lévő minden egyes hajó a káros anyag kibocsátást szabályozó összes törvényi előírásnak maradéktalanul megfelelő, vagy annál korszerűbb motorral felszerelt. A nemzetközi hajóállomáson szelektív hulladékgyűjtő került elhelyezésre. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatban a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel működik együtt a vállalat.


II. Fejezet
Az eredményt befolyásoló külső tényezők

 

A pénzügyi műveletek eredménye 2012-ben 37 184 e Ft veszteséget okozott, míg 2013-ban 16 131 e Ft nyereséget. Ez a tény 53 315 e Ft-tal javította a szokásos vállalkozási eredményt az előző évihez képest. 2013-ban a devizában realizált bevételek, valamint devizában nyilvántartott követelések a hazai fizetőeszköz euróhoz viszonyított, a gazdasági év vége felé jelentkező gyengülése miatt felértékelték a teljesítményt, 2012-ben hasonló év végi árfolyam ingadozás nem volt tapasztalható.

 

III. Fejezet
Vevők, Szállítók, Hitelek

 

A vevők állománya a 2012. évben kimutatott 170 873 e Ft-ról 2013-ra 129 958 e Ft-ra csökkent, mely csökkenésben a 40 733 e Ft elszámolt értékvesztésnek jelentős hatása van.

 

A szállítói tartozások a 2012. december 31-én nyilvántartott 44 112 e Ft-ról, 58 274 e Ft-ra nőttek, az összegből a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség a megfelelő mérlegsorban szerepel.

 

A forrás oldalon a hosszú lejáratú hitelek 43 694 e Ft-ról 8 908 e Ft-ra csökkentek. A beruházási hitelből 120 000 euró visszafizetésre került, az éven belüli esedékes összeg a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Év végén 150.000 euró beruházási hitel szerepel a könyvekben, melynek lejárata 2015. március 31. A rövid lejáratú hitelek 2012. évhez viszonyítva 702 412 e Ft-ról 35 629 e Ft-ra csökkentek. A hitelcsökkenés az eszközoldalon a pénzeszközök csökkenésével járt, melyek 2012. évi 835 554 e Ft-ról 137 442 e Ft-ra csökkentek. A pénzeszköz csökkenést okozta a saját üzletrész visszavásárlása is, melynek kifizetett összege 2013-ban 400 000 e Ft volt.

 

A 2013. év gazdálkodásában meghatározó szerepe volt a korábbi években megalapozott hatékony költséggazdálkodás érvényesítésének. A tevékenységek végzése során folyamatos közbenső kalkulációval került értékelésre a hozamtermelő képesség alakulása. A hitelek felhasználásban meghatározó szempont volt a biztonságos tartalékképzés.

 

A vállalkozás 2014. évre előirányzott üzleti koncepciója a 2013. évihez hasonló alapelvekre épülő legalább közép-távú üzleti stratégia kialakítása, a teljesedésbe forduló üzletviteli előirányzatok folyamatos felülvizsgálatával és szükség szerinti hozzáigazításával a piaci elvárásokhoz.

 

A Taggyűlés az Üzleti jelentés és a Beszámoló elfogadását követően dönt a 2013. évre vonatkozó vezetői prémiumokról, vagy osztalék kifizetésekről.

 

Budapest, 2014. február 19.

 

Spányik Gábor
ügyvezető igazgató

 


 

A.T. Adatlap a kiküldött könyvvizsgálati munkatáblákhoz

Ügyfél megnevezése: Mahart PassNave Kft.
Ügyfél címe: 1056 Budapest, Belgrád rkp. n.á.h.
Beszámolási időszak (év): 2013
Mérleg fordulónap: 2013.12.31.
Könyvvizsgáló neve: Auditell Kft / Konkoly László

 

Kérjük elsőnek ezen adatlap kitöltését, mivel az itt szereplő információk adatátvitellel kerülnek a munkatáblák megfelelő rovataiba!
A beszámoló kitöltése előtt kérjük az "Adatok" munkalapot kitölteni!

 

Adatlap a beszámoló kitöltéséhez

Ügyfél neve: Mahart PassNave Kft.
Ügyfél címe: 1056 Budapest, Belgrád rkp. n.á.h.
Ügyfél telefonszáma: 06/1/484-4001
Statisztikai számjel: 10894332503011301
Cégjegyzék szám: 01-09-268781
Mérlegkészítés helye: -
Mérleg fordulónap: 2013.12.31.
Mérleg aláírásának kelte: 2013.02.19.
Ügyvezető, aláíró képviselő neve: -


ÉVES BESZÁMOLÓ
(2013. december 31.)
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatai ezer Ft-ban

 

 #A tétel megnevezéseElőző évTárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)  1 196 452 1 032 044 
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)  22 153 12 108 
03.     1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke  16 018 9 314 
04.     2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke    
05.     3.Vagyoni értékű jogok  6 135 2 794 
06.     4.Szellemi termékek    
07.     5.Üzleti vagy cégérték    
08.     6.Immateriális javakra adott előlegek    
09.     7.Immateriális javak értékhelyesbítése    
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)  1 171 849 1 017 486 
11.     1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  645 043 616 608 
12.     2.Műszaki berendezések, gépek, járművek  481 881 361 701 
13.     3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  43 512 29 615 
14.     4.Tenyészállatok    
15.     5.Beruházások, felújítások   861 
16.     6.Beruházásokra adott előlegek  1 413 8 701 
17.     7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)  2 450 2 450 
19.     1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  2 450 2 450 
20.     2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban    
21.     3.Egyéb tartós részesedés    
22.     4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban    
23.     5.Egyéb tartósan adott kölcsön    
24.     6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír    
25.     7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése    
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)  1 126 949 1 106 552 
27.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)  113 282 83 402 
28.     1.Anyagok  104 056 76 356 
29.     2.Befejezetlen termelés és félkész termékek    
30.     3.Növendék-, hízó és egyéb állatok    
31.     4.Késztermékek    
32.     5.Áruk  9 026 7 046 
33.     6.Készletekre adott előlegek  200  
34.  II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)  178 113 135 708 
35.     1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)  170 873 129 958 
36.     2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben    
37.     3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    
38.     4. Váltókövetelések    
39.     5.Egyéb követelések  7 240 5 750 
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)   750 000 
41.     1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban    
42.     2.Egyéb részesedés    
43.     3.Saját részvények, saját üzletrészek    750 000 
44.     4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok    
45.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)  835 554 137 442 
46.     1.Pénztár, csekkek  13 971 14 545 
47.     2.Bankbetétek  821 583 122 897 
48. C. Aktív időbeli elhatárolások  34 647 29 348 
49.     1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása  21 137 12 517 
50.     2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  13 510 16 831 
51.     3.Halasztott ráfordítások    
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+26.+48. sor)  2 358 048 2 167 944 
53.   D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)  1 170 271 1 590 932 
54.    I. JEGYZETT TŐKE  365 980 365 980 
55.       Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken    
56.   II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE    
57.  III.TŐKETARTALÉK    
58.  IV.EREDMÉNYTARTALÉK  755 196 18 412 
59.   V.LEKÖTÖTT TARTALÉK  49 095 785 879 
60.  VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY    420 661 
62.  E. Céltartalékok (63.-65. sorok)  600  
63.      1. Céltartalék a várható kötelezettségekre  600  
64.      2. Céltartalék a jövőbeni költségekre    
65.      3. Egyéb céltartalék    
66.  F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)  1 134 211 553 667 
67.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)    
68.      1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben    
69.      2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben    
70.      3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben    
71.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)  49 207 8 908 
72.      1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  5 513  
73.      2.Átváltoztatható kötvények    
74.      3.Tartozások kötvénykibocsátásból    
75.      4.Beruházási és fejlesztési hitelek  43 694 8 908 
76.      5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek    
77.      6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben    
78.      7.Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben    
79.      8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek    
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)  1 085 004 544 759 
81.      1.Rövid lejáratú kölcsönök  5 779 5 368 
82.      - ebből: az átváltoztatható kötvények    
83.      2.Rövid lejáratú hitelek  702 418 35  629 
84.      3.Vevőtől kapott előlegek  10 163 9 617 
85.      4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)  44 112 58 274 
86.      5.Váltótartozások    
87.      6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  214 421  
88.      7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.  48 523 29 263 
89.      8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  59 588 406 608 
90. G. Passzív időbeli elhatárolások  52 966 23 345 
91.     1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  629 272 
92.     2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  37 080 12 411 
93.     3.Halasztott bevételek  15 257 10 662 
94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)  2 358 048 2 167 944 

 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(2013. december 31.)
MÉRLEG

Összköltség eljárás adatai ezer Ft-ban

 

 #A tétel megnevezéseElőző évTárgyév
01.     Belföldi értékesítés nettó árbevétele  1 021 291 733 793 
02.     Exportértékesítés nettó árbevétele  1 311 103 1 475 927 
   I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)  2 332 394 2 209 720 
03.     Saját termelésű készletek állományváltozása    
04.     Saját előállítású eszközök aktivált értéke 67 421 9 705 
   II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)  67 421 9 705 
   III. Egyéb bevételek  54 343 19 450 
   Ebből: visszaírt értékvesztés  7 983 3 517 
05.     Anyagköltség  324 372 224 319 
06.     Igénybe vett szolgáltatások értéke  575 271 509 256 
07.     Egyéb szolgáltatások értéke  38 567 46 073 
08.     Eladott áruk beszerzési értéke  46 763 5 039 
09.     Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  297 442 294 228 
   V. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)  1 282 415 1 078 915 
10.     Bérköltség  319 987 266 245 
11.     Személyi jellegű egyéb kifizetések  47 850 40 206 
12.     Bérjárulékok  107 301 88 847 
   V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)  475 138 395 298 
   VI. Értékcsökkenési leírás  201 851 190 177 
   VII. Egyéb ráfordítások  89 196 119 042 
   Ebből: értékvesztés  3 517 40 733 
   A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)  405 558 455 443 
13.     Kapott (járó) osztalék és részesedés  12 740 27 440 
      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  12 740 27 440 
14.     Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége    
      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott    
15.     Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége    
      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott    
16.     Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 106 1 217 
      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott    
17.     Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 35 099 25 143 
   VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)  48 945 53 800 
18.     Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége    
      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott    
19.     Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  44 156 13 298 
      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott  822  
20.     Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    
21.     Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 41 973 24 371 
   IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)  86 129 37 669 
   B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)  -37 184 16 131 
   C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)  368 374 471 574 
   X. Rendkívüli bevételek  36 390 4 595 
   XI. Rendkívüli ráfordítások  60 050 40 997 
   D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)  -23 660 -36 402 
   E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)  344 714 435 172 
   XII. Adófizetési kötelezettség  11 045 14 511 
   F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)  333 669 420 661 
22.     Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre    
23.     Jóváhagyott osztalék, részesedés 333 669  
   G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 420 661  

Keltezés: 2013.02.19.


Name of the director: Gábor Spányik 

Office: executive director
Basic salary: 1.000.000 HUF/month


Supervisory Board members:
Dr. Fördős Géza János
assignment fee: 65.000 HUF/month
Nagy Tímea Zsuzsanna
assignment fee: 55.000 HUF/month
Bubics Katalin
assignment fee: 55.000 HUF/month