Boat rental

 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft.

2013. évi gazdálkodására vonatkozó

üzleti jelentése

  

Budapest, 2014. február 19.


Előzmények

 

A Mahart PassNave Kft. az összemérés elvének érvényesítése érdekében számviteli beszámolóját hagyományos struktúrának megfelelően állította össze a 2013. évre vonatkozóan is.

Az üzleti jelentés elsősorban olyan összehasonlító tevékenységre jellemző adatokat tartalmaz, amely az előző évet bázisévnek tekintve szemlélteti a társaság üzletviteléhez kapcsolódó jellemző információkat.

 

I.                  Elért eredmények

 

A társaság ügyvezetése a társaság évzáró taggyűlése elé a 2013. december 31-re készített eredmény kimutatásnak megfelelően 420 661 eFt adózott eredmény tartalommal rögzített beszámolót terjesztett elő. A vállalat 86 992 e Ft-tal tudta növelni nyereségét 2012. év összehasonlító időszakához viszonyítva.

2013-ban a vállalat nettó árbevétele 2 209 720 ezer forintot ért el, amely ezzel összességében 122 674 millió forinttal csökkent a 2012. évihez képest, és ami 5,3 %-os csökkenést jelent.

A következő táblázatban összehasonlíthatóak az üzletágankénti bevételek 2012 – 2013 években:

 

 

Nettó árbevétel üzletáganként (e)Ft 2013

 

 

2013

2012

változás

változás %

Hagyományos hajók

295 959

384 625

-88 666

77%

Szárnyashajók

123 713

178 854

-55 141

69%

Kikötői szolgáltatások

1 452 388

1 302 890

149 498

111%

Mahart-Tours

246 119

330 434

-84 314

74%

Catering

60 261

104 798

-44 537

58%

Egyéb

31 280

30 748

532

102%

Összesen

2 209 720

2 332 348

-122 628

95%

 

Üzletágankénti eredmények ismertetése:

  • Kikötői szolgáltatás: az üzletágak közül egyedül a kikötői szolgáltatások árbevétele nőtt az előző év azonos időszakához képest. A terület összesített bevétele 2013-ban 1 452 millió forint volt, mely a 2012. évi 1 302 millió forintos bevételhez képest 149 millió forint növekedést jelent. A kikötői szolgáltatások területén tapasztalható bevétel növekedés az üzletág összvállalati portfólión belüli súlyának növekedését is jelenti. Arányait tekintve 2013-ben a kikötői tevékenységek bevétele a vállalat bevételeinek 66%- át adják, míg ez az arány 2012-ben 56%, 2011-ben 46% volt. Az árbevétel növekedésének egyik oka, hogy 2012. év folyamán, a budapesti rakpartokon, a budai oldalon az I. kerület önkormányzata lakossági panaszok miatt a Magyar Kikötők Zrt.-vel nem hosszabbította meg a kikötőket működtető cég területhasználati engedélyét, és a korábban a budai oldalon parkoló nemzetközi szállodahajók egy része a Mahart - PassNave Kft. által működtetett kikötőkön vette igénybe a vállalat által kínált szolgáltatásokat. A megnövekedett bevétel a terület üzemi eredményét is emelte, amely 2013-ban 921 millió forintra nőtt a 2012. évi 838 millió forintról.

A jövőre nézve stratégiai kérdés a budapesti partfalak használati jogának biztosítása a Mahart PassNave Kft. részére, mivel ennek a jognak a birtoklása meghatározó a társaság működésének szempontjából.

  • Személyhajózási szolgáltatás

A menetrendi és sétahajózás vonatkozásában az ún. hagyományos- és rendezvényhajók bevételei 23%-kal csökkentek az előző évhez képest. 2013-ban 296 millió, míg 2012-ben 384 millió forint volt a terület árbevétele. Az árbevétel csökkenésével egyidejűleg az üzletág árbevételben mért súlya a vállalaton belül csökkent, azaz összességében a terület árbevételének aránya 2012. és 2013. között 16%-ról 13%-ra csökkent. Az üzletág 2013-ban 29 millió forint üzemi veszteséget ért el, ugyanakkor ez a szám 2012-ben 30 millió forint nyereség volt.

A szárnyashajókkal végzett szolgáltatások árbevétele 31%-kal csökkenve, 124 millió forint volt, ami 55 millió forint árbevétel csökkenést jelent egy év alatt. A terület árbevétele a teljes vállalati forgalom 6%-át adta 2013-ban, ami 2%-os csökkenést jelent 2012. évhez képest. A terület 57 millió forint üzemi veszteséget termelt 2013-ban, ami 29 millió forint veszteség növekedést jelent a 2012. évi 28 millió forint üzemi veszteséghez képest.

  • A MAHART Tours 2013-ban 246 millió forint nettó forgalmat ért el, ami 84 millió forint visszaesést jelent 2012. évhez képest, amely évben az üzletág forgalma 330 millió forint volt. 2012. év ebben a tekintetben kiugró év volt a tengeri hajóbalesetek után a hajótársaságok számos akciós ajánlattal csábították vissza utazóközönségüket. A 26%-os forgalom visszaesés negatív hatással volt a Mahart Tours eredményességére, mivel az, az előző évben kimutatott 12,8 millió forintról 2,6 millió forintra esett vissza.
  • A központi, irányítási költségek a vállalati általános költségei és az irányítási költségek 337 millió forintot tettek ki 2013-ban. Ezen költségek 34 millió forinttal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
  • A Marketing költségek 2013-ban 58%-kal 23 millió forintra csökkentek a 2012. évi 55 millió forintról. A marketing költségek megoszlása: 74% hirdetési felület, 23% nyomdai költség, 1% grafikai költségek, 2% reklámtárgyak, 0,5% egyéb költségek. Kiállítási költségek 2013-ban nem keletkeztek.

 

2014 évi tervek:

Az egyre javuló makrogazdasági adatok és piaci várakozások a potenciális vevőkör szabadon elkölthető jövedelmének növekedését vetítik előre, így jó esély van a teljes piaci volumen növekedésére. Ennek tekintetében, az árbevételt a vállalat a 2013. évhez képest enyhén magasabb szinten, 2.400 millió forinton, adózás előtti eredményt 454 millió forinton tervezi. A marketing anyagi ráfordításánál a 2013. évi költségekkel azonos szinten tervezünk.

Beruházások:

A MAHART PassNave Kft. a jelen tulajdonosi viszonyai mellett a törvényi szabályozások alapján nem tartozik a közbeszerzési kötelezettségű társaságok közé. Tervezett beruházásaink a 2014. gazdasági évben megvalósíthatók. A beruházások megvalósítása és az elszámolása nem húzódik át a 2015-ös gazdasági évre. A beruházások fedezete a cég által megtermelt eredmény egy része. Külső forrást nem veszünk igénybe a beruházások megvalósításához.

A beruházások egy része kis értékű beruházás, amelyeknek célja, az infrastruktúra gazdaságosabb működtetése mellett, a szolgáltatási színvonal növelése. Legfontosabb üzletágunk a kikötő üzemeltetés területén valósítjuk meg a legtöbb, szolgáltatás színvonalát növelő beruházást.  

A kikötők informatikai rendszerének fejlesztése több részből tevődik össze. A 2013. évben egyes kikötők területén megvalósított utas tájékoztató rendszerek biztosítják a külföldi utazóközönség számára a hajókkal és kikötőkkel kapcsolatos pontos és időben azonnalinak mondható tájékoztatást. Ez a rendszer 2014. évben az összes nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötőn megvalósításra kerül. A rendszer alkalmas a hajók azonosítására, érkezési-indulási idejének megjelenítésére, és egyéb információk írásos megjelenítésére.

A kikötőknél elindítottuk a közműcsatlakozások kialakítását és bővítését, hogy a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni. Elkezdtük a tárgyalásokat az MVM Zrt.-vel a kikötőben veszteglő szállodahajók áramellátásának kialakításával kapcsolatosan. A 2014 évben a rendszer kialakítását és a megfelelő energiaigény megoldásának feladatát tűztük ki célul. A próbaüzemet követően, 2015. évre tervezzük a nemzetközi kikötők 80%-ának elektromos energiával történő ellátását. A beruházás következtében, igazodva a nemzetközi normákhoz, a hajók által történő káros anyag kibocsájtás, és a zavaró zajok a kikötőben történő veszteglés során megszűnnek.

A kikötői szolgáltatások minőségének javítása terén egy kommunális hulladékot szállító hajó beszerzését tűztük ki célul. A hajó beüzemelését követően, továbbra is tudjuk biztosítani a zárt rendszerű hulladékok kezelést. A megnövekedő hajószám alapján, a hulladék begyűjtése gazdaságosabbá válik, illetve biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajókról származó kommunális és egyéb hulladékot a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Egyeztettünk és szerződést kötöttünk az FKF-el, azokra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra, amelyeket a MAHART PassNave Kft. infrastruktúra, illetve engedély hiányában nem tud ellátni. A hajó alkalmas az összes budapesti belvárosban található kikötő és hajó hulladékának átvételére, amely tehermentesíti a rakpartokat a folyamatos és adott időszakonként közlekedő közúti szállítóeszközöktől. A működési területen, megszűnnek a konténerek és hulladékgyűjtő edények tárolása a rakpartokon.

A nemzetközi hajóállomáson, a rakparti adottságok miatt (lépcsős rakpart) a mozgáskorlátozottak eddigi kiszolgálását végző 2 db mozgássérült lift mellett, egy újabb 3. liftet is be kívánunk állítani a forgalomba. Ezzel elkerülhető, hogy a megnövekedett utasforgalom mindig kiszolgálható legyen, és a Nemzetközi Hajóállomás 750m-es partszakaszán a lehetőségekhez mérten a mozgássérült vendégeinknek a lehető legkevesebbet kelljen mozogniuk.

A Nemzetközi Hajóállomáson az ingatlan további hasznosítása érdekében, fontos értéknövelő és korszerűsítő beruházásokat elvégezni. A közműcsatlakozások jelenlegi mennyiségi keresztmetszetét növelni kell, amivel biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajók több szolgáltatást vegyenek igénybe. A hajóállomáson a BRFK-val közreműködve, a Schengeni előírásoknak megfelelő kialakításokat, az előírások változása miatt, az ingatlanban történő további beruházásokkal kell biztosítanunk. Ezek közé tartozik szerződés keretében a BRFK Vizi rendészeti őrsének elhelyezése a Nemzetközi Hajóállomáson.

A vidéki hajóállomások közül a nemzetközi és belföldi forgalom növekedése érdekében, és az ingatlan portfólió értékének megtartása illetve növelésének jegyében, teljes rekonstrukción esik át a Dömösi Hajóállomás épülete, és kikötői infrastruktúrája. A beruházás megvalósulását követően a kikötő alkalmas lesz a nemzetközi és belföldi menetrendszerinti hajók fogadására. A kikötő szervesen kapcsolódik a jelenlegi kormányzati elképzelésekhez és a Dömös és a környékbeli kistérséget ismételten bekapcsolja a hajózási és a vízi turizmus vonalába. Lehetőséget nyújt a kirándulók európai szintű kiszolgálására. A nemzetközi szállodahajó turizmus növekedése miatt a visegrádi hajóállomáson is infrastrukturális beruházásokat kell végeznünk. Ennek során az ingatlan és környezete megújul, illetve a hajók részére nyújtandó (hulladék, ivóvíz, logisztikai) szolgáltatások köre kibővül, ami a további bevétel növekedést eredményez a cég részre.

A kikötői hajózási infrastruktúra fejlesztése érdekében a kikötők számát növeljük, Budapesten, Kalocsán, Dömösön, Komáromban, Szentendrén, Leányfalun. A kikötőkben a teljes kikötői infrastruktúra, fejlesztésre kerül, amelynek legnagyobb elem a pontonok és bejáróhidak. A kikötőkben a használati céltól függően alakítjuk ki a közműveket és a fogadó területeket.

 

A hajózási üzletágban a megnövekedett igények miatt a Dömös nevezetű Moszkva típusú városnéző hajó teljes rekonstrukciója történik meg. Ennek során a normál felújítások mellett a hajó teljes belső tere (kárpitok, ülések, lámpatestek stb.), hangosítási rendszere 12 idegen nyelv lejátszására alkalmas kialakítása megtörténik. Ezenfelül a biztonságos éjszakai hajózáshoz szükséges navigációs rendszerrel, video rendszerrel és klímával látjuk el a zárt utastereket. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy az eddigi zömében külföldi turisták által használt budapesti városnéző járatunk mellett, egy újabb hopon - hopoff jellegű városnéző hajójáratunk is a közönség részére rendelkezésre áll.

Az új hajó beállításának következtében 6,5%-os növekedést várunk a budapesti városnéző járatok utazóközönség számában. A minőségi kiszolgálás következtében a többi budapesti programjáraton is növekedéssel számolunk.


 

Környezetvédelem:

A Mahart-PassNave Kft. tulajdonában lévő minden egyes hajó a káros anyag kibocsátást szabályozó összes törvényi előírásnak maradéktalanul megfelelő, vagy annál korszerűbb motorral felszerelt. A nemzetközi hajóállomáson szelektív hulladékgyűjtő került elhelyezésre. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatban a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. -vel működik együtt a vállalat.

 

II.              Az eredményt befolyásoló külső tényezők

 

A pénzügyi műveletek eredménye 2012-ben 37 184 e Ft veszteséget okozott, míg 2013-ban 16 131 e Ft nyereséget. Ez a tény 53 315 e Ft-tal javította a szokásos vállalkozási eredményt az előző évihez képest. 2013-ban a devizában realizált bevételek, valamint devizában nyilvántartott követelések a hazai fizetőeszköz euróhoz viszonyított, a gazdasági év vége felé jelentkező gyengülése miatt felértékelték a teljesítményt, 2012-ben hasonló év végi árfolyam ingadozás nem volt tapasztalható.

 

 

III.           Vevők, Szállítók, Hitelek

 

A vevők állománya a 2012. évben kimutatott 170 873 e Ft-ról 2013-ra 129 958 e Ft-ra csökkent, mely csökkenésben a 40 733 e Ft elszámolt értékvesztésnek jelentős hatása van

A szállítói tartozások a 2012. december 31-én nyilvántartott 44 112 e Ft-ról, 58 274 e Ft-ra nőttek, az összegből a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség a megfelelő mérlegsorban szerepel.

A forrás oldalon a hosszú lejáratú hitelek 43 694 e Ft-ról 8 908 e Ft-ra csökkentek. A beruházási hitelből 120 000 euró visszafizetésre került, az éven belüli esedékes összeg a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Év végén 150.000 euró beruházási hitel szerepel a könyvekben, melynek lejárata 2015. március 31. A rövid lejáratú hitelek 2012. évhez viszonyítva 702 412 e Ft-ról 35 629 e Ft-ra csökkentek. A hitelcsökkenés az eszközoldalon a pénzeszközök csökkenésével járt, melyek 2012. évi 835 554 e Ft-ról 137 442 e Ft-ra csökkentek. A pénzeszköz csökkenést okozta a saját üzletrész visszavásárlása is, melynek kifizetett összege 2013-ban 400 000 e Ft volt.

 

A 2013. év gazdálkodásában meghatározó szerepe volt a korábbi években megalapozott hatékony költséggazdálkodás érvényesítésének. A tevékenységek végzése során folyamatos közbenső kalkulációval került értékelésre a hozamtermelő képesség alakulása. A hitelek felhasználásban meghatározó szempont volt a biztonságos tartalékképzés.

 

A vállalkozás 2014. évre előirányzott üzleti koncepciója a 2013. évihez hasonló alapelvekre épülő legalább közép-távú üzleti stratégia kialakítása, a teljesedésbe forduló üzletviteli előirányzatok folyamatos felülvizsgálatával és szükség szerinti hozzáigazításával a piaci elvárásokhoz.

 

A Taggyűlés az Üzleti jelentés és a Beszámoló elfogadását követően dönt a 2013. évre vonatkozó vezetői prémiumokról, vagy osztalék kifizetésekről.

 

Budapest, 2014. február 19.

Spányik Gábor

ügyvezető igazgató