Boat rental

 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft.

2013. évi gazdálkodására vonatkozó

üzleti jelentése

  

Budapest, 2014. február 19.


Előzmények

 

A Mahart PassNave Kft. az összemérés elvének érvényesítése érdekében számviteli beszámolóját hagyományos struktúrának megfelelően állította össze a 2013. évre vonatkozóan is.

Az üzleti jelentés elsősorban olyan összehasonlító tevékenységre jellemző adatokat tartalmaz, amely az előző évet bázisévnek tekintve szemlélteti a társaság üzletviteléhez kapcsolódó jellemző információkat.

 

I.                  Elért eredmények

 

A társaság ügyvezetése a társaság évzáró taggyűlése elé a 2013. december 31-re készített eredmény kimutatásnak megfelelően 420 661 eFt adózott eredmény tartalommal rögzített beszámolót terjesztett elő. A vállalat 86 992 e Ft-tal tudta növelni nyereségét 2012. év összehasonlító időszakához viszonyítva.

2013-ban a vállalat nettó árbevétele 2 209 720 ezer forintot ért el, amely ezzel összességében 122 674 millió forinttal csökkent a 2012. évihez képest, és ami 5,3 %-os csökkenést jelent.

A következő táblázatban összehasonlíthatóak az üzletágankénti bevételek 2012 – 2013 években:

 

 

Nettó árbevétel üzletáganként (e)Ft 2013

 

 

2013

2012

változás

változás %

Hagyományos hajók

295 959

384 625

-88 666

77%

Szárnyashajók

123 713

178 854

-55 141

69%

Kikötői szolgáltatások

1 452 388

1 302 890

149 498

111%

Mahart-Tours

246 119

330 434

-84 314

74%

Catering

60 261

104 798

-44 537

58%

Egyéb

31 280

30 748

532

102%

Összesen

2 209 720

2 332 348

-122 628

95%

 

Üzletágankénti eredmények ismertetése:

  • Kikötői szolgáltatás: az üzletágak közül egyedül a kikötői szolgáltatások árbevétele nőtt az előző év azonos időszakához képest. A terület összesített bevétele 2013-ban 1 452 millió forint volt, mely a 2012. évi 1 302 millió forintos bevételhez képest 149 millió forint növekedést jelent. A kikötői szolgáltatások területén tapasztalható bevétel növekedés az üzletág összvállalati portfólión belüli súlyának növekedését is jelenti. Arányait tekintve 2013-ben a kikötői tevékenységek bevétele a vállalat bevételeinek 66%- át adják, míg ez az arány 2012-ben 56%, 2011-ben 46% volt. Az árbevétel növekedésének egyik oka, hogy 2012. év folyamán, a budapesti rakpartokon, a budai oldalon az I. kerület önkormányzata lakossági panaszok miatt a Magyar Kikötők Zrt.-vel nem hosszabbította meg a kikötőket működtető cég területhasználati engedélyét, és a korábban a budai oldalon parkoló nemzetközi szállodahajók egy része a Mahart - PassNave Kft. által működtetett kikötőkön vette igénybe a vállalat által kínált szolgáltatásokat. A megnövekedett bevétel a terület üzemi eredményét is emelte, amely 2013-ban 921 millió forintra nőtt a 2012. évi 838 millió forintról.

A jövőre nézve stratégiai kérdés a budapesti partfalak használati jogának biztosítása a Mahart PassNave Kft. részére, mivel ennek a jognak a birtoklása meghatározó a társaság működésének szempontjából.

  • Személyhajózási szolgáltatás

A menetrendi és sétahajózás vonatkozásában az ún. hagyományos- és rendezvényhajók bevételei 23%-kal csökkentek az előző évhez képest. 2013-ban 296 millió, míg 2012-ben 384 millió forint volt a terület árbevétele. Az árbevétel csökkenésével egyidejűleg az üzletág árbevételben mért súlya a vállalaton belül csökkent, azaz összességében a terület árbevételének aránya 2012. és 2013. között 16%-ról 13%-ra csökkent. Az üzletág 2013-ban 29 millió forint üzemi veszteséget ért el, ugyanakkor ez a szám 2012-ben 30 millió forint nyereség volt.

A szárnyashajókkal végzett szolgáltatások árbevétele 31%-kal csökkenve, 124 millió forint volt, ami 55 millió forint árbevétel csökkenést jelent egy év alatt. A terület árbevétele a teljes vállalati forgalom 6%-át adta 2013-ban, ami 2%-os csökkenést jelent 2012. évhez képest. A terület 57 millió forint üzemi veszteséget termelt 2013-ban, ami 29 millió forint veszteség növekedést jelent a 2012. évi 28 millió forint üzemi veszteséghez képest.

  • A MAHART Tours 2013-ban 246 millió forint nettó forgalmat ért el, ami 84 millió forint visszaesést jelent 2012. évhez képest, amely évben az üzletág forgalma 330 millió forint volt. 2012. év ebben a tekintetben kiugró év volt a tengeri hajóbalesetek után a hajótársaságok számos akciós ajánlattal csábították vissza utazóközönségüket. A 26%-os forgalom visszaesés negatív hatással volt a Mahart Tours eredményességére, mivel az, az előző évben kimutatott 12,8 millió forintról 2,6 millió forintra esett vissza.
  • A központi, irányítási költségek a vállalati általános költségei és az irányítási költségek 337 millió forintot tettek ki 2013-ban. Ezen költségek 34 millió forinttal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
  • A Marketing költségek 2013-ban 58%-kal 23 millió forintra csökkentek a 2012. évi 55 millió forintról. A marketing költségek megoszlása: 74% hirdetési felület, 23% nyomdai költség, 1% grafikai költségek, 2% reklámtárgyak, 0,5% egyéb költségek. Kiállítási költségek 2013-ban nem keletkeztek.

 

2014 évi tervek:

Az egyre javuló makrogazdasági adatok és piaci várakozások a potenciális vevőkör szabadon elkölthető jövedelmének növekedését vetítik előre, így jó esély van a teljes piaci volumen növekedésére. Ennek tekintetében, az árbevételt a vállalat a 2013. évhez képest enyhén magasabb szinten, 2.400 millió forinton, adózás előtti eredményt 454 millió forinton tervezi. A marketing anyagi ráfordításánál a 2013. évi költségekkel azonos szinten tervezünk.

Beruházások:

A MAHART PassNave Kft. a jelen tulajdonosi viszonyai mellett a törvényi szabályozások alapján nem tartozik a közbeszerzési kötelezettségű társaságok közé. Tervezett beruházásaink a 2014. gazdasági évben megvalósíthatók. A beruházások megvalósítása és az elszámolása nem húzódik át a 2015-ös gazdasági évre. A beruházások fedezete a cég által megtermelt eredmény egy része. Külső forrást nem veszünk igénybe a beruházások megvalósításához.

A beruházások egy része kis értékű beruházás, amelyeknek célja, az infrastruktúra gazdaságosabb működtetése mellett, a szolgáltatási színvonal növelése. Legfontosabb üzletágunk a kikötő üzemeltetés területén valósítjuk meg a legtöbb, szolgáltatás színvonalát növelő beruházást.  

A kikötők informatikai rendszerének fejlesztése több részből tevődik össze. A 2013. évben egyes kikötők területén megvalósított utas tájékoztató rendszerek biztosítják a külföldi utazóközönség számára a hajókkal és kikötőkkel kapcsolatos pontos és időben azonnalinak mondható tájékoztatást. Ez a rendszer 2014. évben az összes nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötőn megvalósításra kerül. A rendszer alkalmas a hajók azonosítására, érkezési-indulási idejének megjelenítésére, és egyéb információk írásos megjelenítésére.

A kikötőknél elindítottuk a közműcsatlakozások kialakítását és bővítését, hogy a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni. Elkezdtük a tárgyalásokat az MVM Zrt.-vel a kikötőben veszteglő szállodahajók áramellátásának kialakításával kapcsolatosan. A 2014 évben a rendszer kialakítását és a megfelelő energiaigény megoldásának feladatát tűztük ki célul. A próbaüzemet követően, 2015. évre tervezzük a nemzetközi kikötők 80%-ának elektromos energiával történő ellátását. A beruházás következtében, igazodva a nemzetközi normákhoz, a hajók által történő káros anyag kibocsájtás, és a zavaró zajok a kikötőben történő veszteglés során megszűnnek.

A kikötői szolgáltatások minőségének javítása terén egy kommunális hulladékot szállító hajó beszerzését tűztük ki célul. A hajó beüzemelését követően, továbbra is tudjuk biztosítani a zárt rendszerű hulladékok kezelést. A megnövekedő hajószám alapján, a hulladék begyűjtése gazdaságosabbá válik, illetve biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajókról származó kommunális és egyéb hulladékot a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Egyeztettünk és szerződést kötöttünk az FKF-el, azokra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra, amelyeket a MAHART PassNave Kft. infrastruktúra, illetve engedély hiányában nem tud ellátni. A hajó alkalmas az összes budapesti belvárosban található kikötő és hajó hulladékának átvételére, amely tehermentesíti a rakpartokat a folyamatos és adott időszakonként közlekedő közúti szállítóeszközöktől. A működési területen, megszűnnek a konténerek és hulladékgyűjtő edények tárolása a rakpartokon.

A nemzetközi hajóállomáson, a rakparti adottságok miatt (lépcsős rakpart) a mozgáskorlátozottak eddigi kiszolgálását végző 2 db mozgássérült lift mellett, egy újabb 3. liftet is be kívánunk állítani a forgalomba. Ezzel elkerülhető, hogy a megnövekedett utasforgalom mindig kiszolgálható legyen, és a Nemzetközi Hajóállomás 750m-es partszakaszán a lehetőségekhez mérten a mozgássérült vendégeinknek a lehető legkevesebbet kelljen mozogniuk.

A Nemzetközi Hajóállomáson az ingatlan további hasznosítása érdekében, fontos értéknövelő és korszerűsítő beruházásokat elvégezni. A közműcsatlakozások jelenlegi mennyiségi keresztmetszetét növelni kell, amivel biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajók több szolgáltatást vegyenek igénybe. A hajóállomáson a BRFK-val közreműködve, a Schengeni előírásoknak megfelelő kialakításokat, az előírások változása miatt, az ingatlanban történő további beruházásokkal kell biztosítanunk. Ezek közé tartozik szerződés keretében a BRFK Vizi rendészeti őrsének elhelyezése a Nemzetközi Hajóállomáson.

A vidéki hajóállomások közül a nemzetközi és belföldi forgalom növekedése érdekében, és az ingatlan portfólió értékének megtartása illetve növelésének jegyében, teljes rekonstrukción esik át a Dömösi Hajóállomás épülete, és kikötői infrastruktúrája. A beruházás megvalósulását követően a kikötő alkalmas lesz a nemzetközi és belföldi menetrendszerinti hajók fogadására. A kikötő szervesen kapcsolódik a jelenlegi kormányzati elképzelésekhez és a Dömös és a környékbeli kistérséget ismételten bekapcsolja a hajózási és a vízi turizmus vonalába. Lehetőséget nyújt a kirándulók európai szintű kiszolgálására. A nemzetközi szállodahajó turizmus növekedése miatt a visegrádi hajóállomáson is infrastrukturális beruházásokat kell végeznünk. Ennek során az ingatlan és környezete megújul, illetve a hajók részére nyújtandó (hulladék, ivóvíz, logisztikai) szolgáltatások köre kibővül, ami a további bevétel növekedést eredményez a cég részre.

A kikötői hajózási infrastruktúra fejlesztése érdekében a kikötők számát növeljük, Budapesten, Kalocsán, Dömösön, Komáromban, Szentendrén, Leányfalun. A kikötőkben a teljes kikötői infrastruktúra, fejlesztésre kerül, amelynek legnagyobb elem a pontonok és bejáróhidak. A kikötőkben a használati céltól függően alakítjuk ki a közműveket és a fogadó területeket.

 

A hajózási üzletágban a megnövekedett igények miatt a Dömös nevezetű Moszkva típusú városnéző hajó teljes rekonstrukciója történik meg. Ennek során a normál felújítások mellett a hajó teljes belső tere (kárpitok, ülések, lámpatestek stb.), hangosítási rendszere 12 idegen nyelv lejátszására alkalmas kialakítása megtörténik. Ezenfelül a biztonságos éjszakai hajózáshoz szükséges navigációs rendszerrel, video rendszerrel és klímával látjuk el a zárt utastereket. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy az eddigi zömében külföldi turisták által használt budapesti városnéző járatunk mellett, egy újabb hopon - hopoff jellegű városnéző hajójáratunk is a közönség részére rendelkezésre áll.

Az új hajó beállításának következtében 6,5%-os növekedést várunk a budapesti városnéző járatok utazóközönség számában. A minőségi kiszolgálás következtében a többi budapesti programjáraton is növekedéssel számolunk.


 

Környezetvédelem:

A Mahart-PassNave Kft. tulajdonában lévő minden egyes hajó a káros anyag kibocsátást szabályozó összes törvényi előírásnak maradéktalanul megfelelő, vagy annál korszerűbb motorral felszerelt. A nemzetközi hajóállomáson szelektív hulladékgyűjtő került elhelyezésre. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatban a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. -vel működik együtt a vállalat.

 

II.              Az eredményt befolyásoló külső tényezők

 

A pénzügyi műveletek eredménye 2012-ben 37 184 e Ft veszteséget okozott, míg 2013-ban 16 131 e Ft nyereséget. Ez a tény 53 315 e Ft-tal javította a szokásos vállalkozási eredményt az előző évihez képest. 2013-ban a devizában realizált bevételek, valamint devizában nyilvántartott követelések a hazai fizetőeszköz euróhoz viszonyított, a gazdasági év vége felé jelentkező gyengülése miatt felértékelték a teljesítményt, 2012-ben hasonló év végi árfolyam ingadozás nem volt tapasztalható.

 

 

III.           Vevők, Szállítók, Hitelek

 

A vevők állománya a 2012. évben kimutatott 170 873 e Ft-ról 2013-ra 129 958 e Ft-ra csökkent, mely csökkenésben a 40 733 e Ft elszámolt értékvesztésnek jelentős hatása van

A szállítói tartozások a 2012. december 31-én nyilvántartott 44 112 e Ft-ról, 58 274 e Ft-ra nőttek, az összegből a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettség a megfelelő mérlegsorban szerepel.

A forrás oldalon a hosszú lejáratú hitelek 43 694 e Ft-ról 8 908 e Ft-ra csökkentek. A beruházási hitelből 120 000 euró visszafizetésre került, az éven belüli esedékes összeg a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. Év végén 150.000 euró beruházási hitel szerepel a könyvekben, melynek lejárata 2015. március 31. A rövid lejáratú hitelek 2012. évhez viszonyítva 702 412 e Ft-ról 35 629 e Ft-ra csökkentek. A hitelcsökkenés az eszközoldalon a pénzeszközök csökkenésével járt, melyek 2012. évi 835 554 e Ft-ról 137 442 e Ft-ra csökkentek. A pénzeszköz csökkenést okozta a saját üzletrész visszavásárlása is, melynek kifizetett összege 2013-ban 400 000 e Ft volt.

 

A 2013. év gazdálkodásában meghatározó szerepe volt a korábbi években megalapozott hatékony költséggazdálkodás érvényesítésének. A tevékenységek végzése során folyamatos közbenső kalkulációval került értékelésre a hozamtermelő képesség alakulása. A hitelek felhasználásban meghatározó szempont volt a biztonságos tartalékképzés.

 

A vállalkozás 2014. évre előirányzott üzleti koncepciója a 2013. évihez hasonló alapelvekre épülő legalább közép-távú üzleti stratégia kialakítása, a teljesedésbe forduló üzletviteli előirányzatok folyamatos felülvizsgálatával és szükség szerinti hozzáigazításával a piaci elvárásokhoz.

 

A Taggyűlés az Üzleti jelentés és a Beszámoló elfogadását követően dönt a 2013. évre vonatkozó vezetői prémiumokról, vagy osztalék kifizetésekről.

 

Budapest, 2014. február 19.

Spányik Gábor

ügyvezető igazgató

 

Dear Passangers!

Due to the recent epidemiological situation Mahart Passnave Shipping Company were cancelled all scheduled boats for the next notice. This provision applies to all sightseeing cruises in Budapest, domestic hydrofoil flights and Visegrád cruises.

Our ticket offices are kept CLOSED, and webshop sales are not possible indefinitely!

Thank you for your understanding.